Grondstoffen

De Gezonde Stad wil het makkelijker en leuker maken voor bewoners om afval te scheiden. Omdat we dan deze waardevolle grondstoffen weer opnieuw kunnen gebruiken voor iets anders.

Geen afval, grondstoffen natuurlijk!

In het afval dat wij dagelijks weggooien zitten waardevolle grondstoffen die we, als we goed scheiden, weer kunnen hergebruiken. Zo zorgen we ervoor dat kwalitatief goede materialen oneindig beschikbaar blijven voor recycling en upcycling naar nieuwe grondstoffen en producten. 

Waarom

In afval zitten waardevolle grondstoffen

Grondstoffen worden steeds schaarser en grondstofprijzen fluctueren. Desondanks gooien we dagelijks vele grondstoffen gewoon in de afvalbak. Grondstoffen die uiteindelijk veelal in de verbrandingsoven belanden. Raar eigenlijk. Uit onderzoek blijkt dat de Amsterdammer in de laatste jaren per huishouden steeds iets minder afval is gaan produceren. Daarnaast scheiden we steeds beter ons afval. Toch, als je het vergelijkt met het landelijk gemiddelde, lopen we in Amsterdam hopeloos achter op de rest van Nederland als het gaat om afvalscheiden. 

28%
Gescheiden afval
Van al het afval in 2016 scheidden we 28% (bron- & nascheiding).
51%
Landelijk gemiddelde
In Nederland ligt het percentage afvalscheiding veel hoger
65%
Doel in 2020
In 2020 moet volgens de gemeente percentage gescheiden afval op 65% liggen.
Grondstoffen
Afval bestaat niet, het zijn nieuwe grondstoffen.
Het doel

Op weg naar een schone en circulaire stad

De ambitie van De Gezonde Stad is het realiseren van circulaire wijken, te beginnen bij zero waste. De Gezonde Stad wil samen met de Amsterdammer ervoor zorgen dat deze grondstoffen beter worden ingezameld, zodat deze weer opnieuw kunnen worden gebruikt. Zo dragen we samen bij aan de gemeentelijke ambitie om het percentage afvalscheiding te verhogen van 28% (2016) naar 65% (2020) en maken we van Amsterdam een een schone en circulaire stad.

Projecten in dit thema

Bekijk alle projecten

Wil jij dat jouw afval grondstoffen wordt? Breng het langs bij ons Zero Waste Lab!

Verder lezen