Nieuw: 10 feiten voor een duurzamer Amsterdam!

Bekijk meer!

Gelijke kansen voor iedereen!

Elke maand interviewt De Gezonde Stad een duurzame Amsterdamse koploper. Deze keer spreken we Tim Doornewaard, directeur van buurthuis De Meevaart in Amsterdam-Oost. Tim werkt samen met buurtbewoners aan een sterke gemeenschap waarin iedereen een duwtje krijgt om vooruit te komen.

  • Geplaatst 23 november 2021

Handen uit de mouwen

‘We leven in een tijd met best wel grote uitdagingen. Niet iedereen heeft evenveel kansen in de maatschappij, en processen zijn niet altijd even democratisch. Sommigen leven in armoede en hebben weinig perspectief. Het ontbreekt aan solidariteit en dat kan anders. Bij De Meevaart bieden wij hulp aan met name kwetsbare mensen om hen vooruit te helpen in het leven.

Met 1800 vierkante meter is De Meevaart een van de grootste buurthuizen in Amsterdam-Oost. Het is natuurlijk gewoon een gebouw, maar de mensen maken het gebouw. Ongeveer de helft van de locatie is gratis beschikbaar voor initiatieven van de buurt. Die moeten dan wel laagdrempelig zijn en voor iedereen. Daarmee proberen we de buurt een stukje leuker te maken.

Zo hebben wij de laatste drie jaar meer dan 200 maatschappelijke initiatieven onderdak geboden. Die zijn vaak gericht op taalontwikkeling, dus voor mensen die graag de Nederlandse taal willen leren, computervaardigheden en ontmoeting. Ook hebben we een theaterzaal, een keuken met workshops, een buurtrestaurant, gezellige bar en een gymzaal.’ 

Aanpak

Hoe draag jij samen met de mensen van De Meevaart bij aan een duurzaam en gezond Amsterdam?

‘Wij hebben veel doelen maar een van de belangrijkste is kansengelijkheid voor de buurt. Daarvoor bieden wij zoveel mogelijk hulp en activiteiten. Maar wij zetten ook mensen zelf aan het werk, want ‘al doende leren’ is ons motto. Niemand is hier in loondienst; je bent vrijwilliger, ondernemer of zzp’er. Mensen met een goed idee ondersteunen wij om vanuit een vrijwillige functie naar een zzp-positie te groeien. Jong volwassenen bieden wij samen met het ROC de kans om een vak te leren en daardoor aan een betaalde baan te komen.

Qua duurzaamheid richten wij ons vooral op sociale duurzaamheid, maar ook op groen. We voeren hier hele praktische klimaatgesprekken: wat kun je nu doen op het gebied van duurzaamheid, ook als je weinig geld hebt. We leggen de nadruk op meer plantaardig eten en op minder dierlijke voeding, op reiskilometers en hoe je die aflegt: per vliegtuig, auto of fiets. En we hebben een grote tuin waar we een Van Afval naar Oogst-project gaan beginnen. Buurtbewoners leveren hier binnenkort hun groente- en fruitafval in, en wij maken er compost van voor de buurt. De organisatie I can change the world with my two hands is dit project samen met De Gezonde Stad met succes in Amsterdam-West gestart en zij gaan ons nu helpen het hier op te zetten.’

De Start

Hoe ben je bij De Meevaart terechtgekomen?

‘Ik woon hier al 20 jaar in de straat en heb me altijd al als betrokken bewoner ingezet voor de buurt. Naast mijn baan in het bedrijfsleven deed ik acht uur per week vrijwilligerswerk in de Indische Buurt en zo heb ik mijn netwerk opgebouwd. Op een gegeven moment werd ik gevraagd om mijn voorganger hier op te volgen, dus nu ben ik de directeur van de Meevaart.

De Meevaart is ooit begonnen in 2012 als sociaal experiment. Wij hebben met een groep bewoners de gemeente uitgedaagd om het zelf te mogen beheren en ook de programmering zelf in te vullen. Tot mijn verbazing hebben ze ons die kans gegeven. Nu is De Meevaart uitgegroeid tot een volwassen vrijwilligersorganisatie met zo’n 100 vrijwilligers die wekelijks alles draaiend houden.’

de droom

Wat is jouw droom voor De Meevaart?

‘Mijn droom is groter dan alleen De Meevaart, want ik vind dat we verder moeten kijken dan onze muren. Ik denk ook niet in grenzen. Mijn droom waar ik me erg voor inzet, is dat we in de buurt een sterke gemeenschap gaan vormen waarbij we op basis van solidariteit en democratische besluitvorming samen leren werken en leven. Ik geloof dat als je goed contact met elkaar hebt, dat je samen veel meer kan bereiken.’

de toekomst

Hoe ziet jouw ideale Amsterdam eruit?

‘Mijn droom voor de buurt zou je ook stedelijk kunnen vertalen. Ik hoop dat we in de hele stad solidariteit kunnen vergroten en dat we de democratie kunnen verbeteren. Als je mensen voldoende invloed en meer inspraak geeft op het beleid, en er beter wordt geluisterd en daar ook naar gehandeld wordt, dan denk ik dat we tot een veel mooiere stad kunnen komen.’

De aanpak

Hoe wil je dat bereiken, heb je daar ideeën over?

‘In de Meevaart nemen wij op democratische wijze beslissingen met elkaar met een speciale methode: de sociocratische kringorganisatiemethode (SKM). Mensen met dezelfde belangen vormen een kring, organiseren dingen met elkaar voor die gemeenschappelijke belangen. Vertegenwoordigers uit verschillende kringen komen daarna bij elkaar en komen tot een gemeenschappelijk beleid. We hebben gezien dat het goed werkt. Je zou deze aanpak dus ook kunnen vertalen naar een wijk en naar een stadsdeel.’ 

AAN DE SLAG

Wat kan ik morgen doen om de stad groener, duurzamer of gezonder te maken?

‘Kijk om je heen, zorg ook voor de ander, voor je buren, voor je naasten op straat. Voor mij geldt: als het niet goed gaat met een ander, dan gaat het ook niet goed met mij. Soms is het ook heel lastig, want je kunt je niet alles aantrekken en je kunt niet alles dragen, maar als iedereen zich wat meer zou bekommeren om elkaar, dan zouden we veel gelijkwaardiger met elkaar kunnen leven.’