Nieuw: 10 feiten voor een duurzamer Amsterdam!

Bekijk meer!

Lambertus Zijlplein

Het Lambertus Zijlplein in Amsterdam Nieuw-West wordt binnenkort een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Buurtbewoners bepalen zelf hoe het plein eruit moet komen te zien!

Groen

Van grijs en versteend naar groen en gezellig!

Het Lambertus Zijlplein krijgt een groene opfrisbeurt! Nu is het plein grijs en versteend, maar binnenkort wordt het een groene, levendige ontmoetingsplek.

De wens om het plein te vergroenen komt vanuit de buurt. Daarom vonden wij dat buurtbewoners en lokale ondernemers en organisaties zelf moesten bepalen hoe het groen eruit komt te zien. Zodat het plein weer écht van de buurt wordt!

Wij hebben de afgelopen maanden ontzettend veel ideeën opgehaald in de buurt. Samen met een architect zijn de ideeën nu omgezet in een schetsontwerp voor een groener en gezelliger Lambertus Zijlplein.

waarom

De impact van groen

We gaan het kale, versteende Lambertus Zijlplein veranderen in een groene oase. We gaan bomen en struiken planten, want een groene stad is beter opgewassen tegen hevige regenbuien en hitte. Planten koelen de stad, nemen overtollig regenwater op en bieden bescherming tegen de wind. Daarnaast brengt groen mensen bij elkaar en zorgt het voor ontmoeting. Van groen word je bovendien vrolijk en het maakt je buurt er een stuk leuker op!

stappenplan

Wat hebben we gedaan?

Buurtbewoners konden op verschillende manieren meedenken over een nieuw ontwerp voor het plein:

  • We organiseerden online en offline meedenksessies. We vroegen buurtbewoners om een vragenlijst in te vullen over het huidige Lambertus Zijlplein. Zo’n 70 mensen hebben deze vragenlijst ingevuld.
  • Op 5 augustus zijn we samen gaan stoepkrijten! Onder begeleiding van kunstenaars Remco Mooijekind en Olia Ganzha hebben buurtbewoners al hun ideeën uitgetekend op het plein.
  • Tijdens de zomervakantie was er een ideeënexpositie in de Pleinkamer. Mensen die in de buurt van het plein wonen kregen een kleurplaat in hun brievenbus en konden deze inleveren in één van de ideeënbussen. In de loop van de maand werd zo de hele muur van de Pleinkamer gevuld met ideeën!
  • Als afsluiting van de expositie was er op 2 september een inloop ontwerpsessie. Tijdens deze sessie gingen we in samenwerking met verschillende buurtorganisaties in gesprek met de buurtbewoners over het plein nu en het plein straks.
  • In de maand september heeft de ontwerper alle ideeën meegenomen naar zijn tekentafel. De input uit de buurt is vertaald in twee schetsontwerpen voor het nieuwe Lambertus Zijlplein.
  • Op 21 oktober presenteerden we de twee schetsontwerpen en kon je feedback geven. Jullie kozen voor het schetsontwerp met schuine lijnen.

ontwerp

Meer bomen, bloemen en plantenbakken

Het schetsontwerp voor een groen en gezellig Lambertus Zijlplein is af! De input van buurtbewoners is er zoveel mogelijk in verwerkt. Zo komen er meer bomen, bloemen en plantenbakken en wordt het plein een plek om te ontmoeten en uit te rusten.

Het stadsdeel gaat in gesprek met de pandeigenaren om te kijken of groene gevels hier ook mogelijk zijn. Voor het verhoogde podium rechts (naast de viswinkel) is het stadsdeel bezig met een ander participatietraject om een kunstwerk te realiseren.

Doordat er rekening gehouden moet worden met de wekelijkse markt, de ondergrondse bekabeling en de lichtmasten, kan er alleen op de aangegeven plekken groen aangelegd worden.

Document: Download de samenvatting van de feedbacksessie voor extra uitleg

Download

Update

Aanleg

Gemeente Amsterdam, stadsdeel Geuzenveld, zorgt voor de aanleg van het ontwerp. Blijf op de hoogte van de aanleg via deze projectpagina van de gemeente.

Startdatum project

januari 2020

waar

Lambertus Zijlplein

betrokken partners

De Gezonde Stad, Stadsdeel Nieuw-West