Nieuw: 10 feiten voor een duurzamer Amsterdam!

Bekijk meer!

Pas echt gezond is een sociale stad

Amsterdam veryupt en verhipt. Die ontwikkeling kennen we allemaal. Want Amsterdam is hot! Hoogopgeleide mensen met goede salarissen nemen de stad langzaam over, simpelweg omdat zij het kunnen betalen om middenin de stad te wonen. De andere kant van de medaille is dat mensen die niet hoogopgeleid zijn of door een misser in hun leven aan lager wal zijn geraakt, niet mee kunnen komen en buiten de boot vallen. Toch echt heel erg eigenlijk?! Wil Amsterdam niet juist de stad zijn van inclusiviteit? Afgelopen Canal Pride vierden we nog gelijkwaardigheid, tolerantie en gelijke kansen voor iedereen. De werkelijkheid lijkt weerbarstiger.

  • Geplaatst 31 maart 2018

Amsterdam moet van iedereen blijven

We moeten waken dat Amsterdam een stad blijft voor iedereen, zoals Amsterdam ook altijd was. Een gezonde stad is namelijk ook een sociale stad. Hiervan raken wij ons steeds meer bewust. In onze projecten proberen wij daarom verschillende groepen Amsterdammers te betrekken en bij elkaar te brengen om de stad een plek te laten zijn voor iedereen.

Een sociale stad is niet zo moeilijk

Een mooi voorbeeld hiervan is ons Zero Waste Lab. Dit is een plek voor de buurt voor het inzamelen en upcyclen van gescheiden afval. Bewoners brengen hun gescheiden afval langs, in ruil voor waardemunten die ze inleveren voor korting bij winkeliers uit de buurt. Bovendien wordt het Lab gerund door deelnemers van onze partner De Regenboog Groep, onder het motto ‘Amsterdammers helpen Amsterdammers’. Deze deelnemers, ook wel klanten of ‘high fivers’ genoemd, zijn mensen die niet zo goed in onze stad mee kunnen komen en die via de Regenboog Groep o.a. bij verschillende projecten aan een dagbesteding deelnemen. Zo stimuleren ze hen om zelf vorm en inhoud te geven aan hun bestaan en actieve deelname aan de maatschappij. En om weer hun plek in de stad te veroveren!

Dit is zo belangrijk, want de stad hoort voor iedereen te zijn. Een sociale stad is helemaal niet zo moeilijk, zolang we gewoon ons best ervoor blijven doen. Kom een keer langs in het lab, dan laat ik je zien hoe het werkt.

Lilies van Poorten
Projectmedewerker De Gezonde Stad