Buurtcamping 2021

Kampeer eens in je eigen stad!

Buurtcamping

Elk jaar gaan buurtbewoners op vakantie in hun eigen park. Drie dagen lang is het park een gezellige camping, bewoond door alle mensen die de buurt rijk is: van yuppen tot daklozen, van muurbloempjes tot druktemakers en van zuigelingen tot senioren. Een derde van de kampeerplekken is voor betalende buren, een derde voor buren die om financiële redenen niet op vakantie kunnen gaan en een derde voor buren die als vrijwilligers meehelpen.

Deze ontmoetingen zorgen voor inspiratie, goede voorbeelden, zelfvertrouwen, voor een thuisgevoel in de buurt, leiden tot minder angst, samenwerkingen, vriendschappen & relaties, én maken het vragen en aanbieden van hulp makkelijker. Ze maken je wereld groter.

Wil je weten waar de komende buurtcamping bij jou in de buurt is, je aanmelden of vrijwillig helpen? Check de site!