Green Energy Day

Is het gelukt? Lukt het om 10 dagen méér hernieuwbare energie te hebben voor het land?

Ieder jaar 10 dagen erbij!

Green Energy Day is de dag waarop alle duurzame energie die in Nederland in dat jaar wordt geproduceerd 'op' is. In 2020 viel die dag op 10 februari, in 2021 op 16 februari. Lukt het om het 10 dagen op te schuiven? Dat moet namelijk om in 2050 het doel te behalen vlor een duurzaam Nederland.

Kijk op greenenergyday.nl