Zonsverduistering

Wanneer de dag plots nacht wordt, en de vogels hun avonddans zullen doen.

Een ervaring die je nooit vergeet

Kijk mee wanneer de maand tussen de zon en de aarde komt en ervaar hoe bijzonder de systemen werken. Helaas zal het vanuit Nederland slechts 28% van de maand voor de zon bewegen en is de eerste totale zonsverduistering die zichtbaar is in Europa pas in 2026!

N.B. Nooit direct in de zon kijken!